Stiftelsen til aktiv bevaring av kulturminner og miljø på Eidsfoss ble etablert 4. mai 1979 for å hindre rivning av de gamle husene på Eidsfoss, samt skape ny aktivitet og gi nytt liv og lys til den lille byen som på 70-tallet fremsto som en spøkelsesby. Dugnadsinnsatsen fra enkeltpersoner i lokalsamfunnet er frem til i dag anslått til vel 35 000 timer. I dag finnes omtrent 60 verneverdige bygninger som er knyttet til jernverkets historie, hvorav Stiftelsen Gamle Eidsfos har ansvaret for 16 av dem.